Blog

Blog

Akcje w formie zdematerializowanej

Zgodnie z obowiązującym prawem akcje mają formę zdematerializowaną. Oznacza to, że nie istnieją w formie papierowego dokumentu, ale jako zapis w systemie informatycznym – w tzw. rejestrze akcjonariuszy. Niektóre spółki mogą przysłać certyfikat posiadania akcji, ale ma on wartość jedynie kolekcjonerską i pamiątkową. Dematerializacja niesie za sobą wiele korzyści, m.in. ułatwia późniejszy handel akcjami i uniemożliwia fałszerstwo dokumentu akcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.