Blog

Blog

Cena nominalna akcji, a cena emisyjna

Cena emisyjna to cena akcji w jakiej spółka oferuje je na sprzedaż, a cena nominalna te cena jaka widnieje na dokumencie akcji. Wbrew pozorom, cena emisyjna nie ma większego związku z wartością nominalną akcji. Nominał akcji określa jej udział w kapitale zakładowym (akcyjnym) spółki. Oprócz funduszu akcyjnego spółka dysponuje również innymi kapitałami – np. zapasowym, rezerwowym. Ponadto cena emisyjna (jak również cena rynkowa) uwzględnia perspektywy rozwoju, posiadany majątek nie wyceniany w bilansie (np. patenty, bazę klientów). Różnica między wartością nominalną akcji a jej ceną emisyjną lub rynkową nie oznacza więc żadnego oszustwa. Dobrym przykładem są akcje Dino Polska. Każdy udział w tej sieci sklepów ma wartość nominalną 10 groszy. Na giełdzie wyceniany jest jednak (w chwili pisania tego tekstu) na około 300 zł. Wraz z rozwojem każdej firmy różnica między realną wartością jej akcji a wartością nominalną będzie się zwiększała.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.