Blog

Blog

Jak zarobić inwestując w akcje

Najpopularniejszym sposobem zarobku na akcjach jest ich sprzedaż po cenie wyższej niż cena zakupu. Jeśli spółka będzie się szybko rozwijać i osiągać zyski to wartość jej akcji będzie wzrastać. Będziesz mógł zarobić sprzedając akcje na giełdzie (jeśli spółka na niej zadebiutuje) lub dokonując transakcji na rynku pozagiełdowym (np. umowa kupna – sprzedaży akcji z innym inwestorem czy obrót zorganizowany przez platformę crowdfundingową). Możliwy jest również skup akcji przez spółkę lub ich wykup przez inwestora branżowego. Sprzedaż akcji to niejedyny sposób na zysk. Zarabiać możesz również dzięki dywidendom. Spółka (a właściwie jej akcjonariusze – czyli także Ty, jeśli kupisz akcje) podejmuje raz w roku decyzję, na co przeznaczyć wypracowany zysk. W pierwszych latach swojego istnienia, firmy często wolą przeznaczyć zyski na dalszy, dynamiczny rozwój. Później jednak coraz większa część zysku jest przeznaczana na wypłatę dla posiadaczy akcji, czyli właśnie dywidendy. Im więcej akcji posiadasz, tym większą dywidendę otrzymasz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.