Czym jest crowdfunding

W najprostszej formie crowdfunding – czyli finansowanie społecznościowe to możliwość pozyskania środków finansowych na biznes, projekt nieruchomości, wynalazek lub produkt od wielu osób, z których każda wnosi różne kwoty na rzecz sprawy. W zamian osoby fizyczne otrzymują jakąś formę uznania, nagrody lub zwrotu z inwestycji. Platforma crowdfundingowa jest „swatką”, łączącą osoby, które mają pieniądze, z […]

Cena nominalna akcji, a cena emisyjna

Cena emisyjna to cena akcji w jakiej spółka oferuje je na sprzedaż, a cena nominalna te cena jaka widnieje na dokumencie akcji. Wbrew pozorom, cena emisyjna nie ma większego związku z wartością nominalną akcji. Nominał akcji określa jej udział w kapitale zakładowym (akcyjnym) spółki. Oprócz funduszu akcyjnego spółka dysponuje również innymi kapitałami – np. zapasowym, […]

Jak zarobić inwestując w akcje

Najpopularniejszym sposobem zarobku na akcjach jest ich sprzedaż po cenie wyższej niż cena zakupu. Jeśli spółka będzie się szybko rozwijać i osiągać zyski to wartość jej akcji będzie wzrastać. Będziesz mógł zarobić sprzedając akcje na giełdzie (jeśli spółka na niej zadebiutuje) lub dokonując transakcji na rynku pozagiełdowym (np. umowa kupna – sprzedaży akcji z innym […]

Czy muszę zapłacić podatek od sprzedanych akcji?

Po transakcji sprzedaży akcji należy rozliczyć się z właściwym urzędem skarbowym za pomocą formularza PIT 38. Jeśli dzięki sprzedaży akcji osiągnąłeś zysk to zapłacisz podatku. W tej chwili jego wysokość to 19% kwoty uzyskanego zysku. ​

Akcje w formie zdematerializowanej

Zgodnie z obowiązującym prawem akcje mają formę zdematerializowaną. Oznacza to, że nie istnieją w formie papierowego dokumentu, ale jako zapis w systemie informatycznym – w tzw. rejestrze akcjonariuszy. Niektóre spółki mogą przysłać certyfikat posiadania akcji, ale ma on wartość jedynie kolekcjonerską i pamiątkową. Dematerializacja niesie za sobą wiele korzyści, m.in. ułatwia późniejszy handel akcjami i […]